Анкета за персонализирана рутина од Magnolia Glamour

За Magnolia Glamour да Ви состави персонализирана рутина за нега на Вашата кожа, сѐ што треба да направите е да го пополните формуларот.

*Составувањето на рутината од страна на Magnolia Glamour е бесплатно.
*Препорачаните производи ќе можете да ги купите со 5% попуст.
*Вашата рутина ќе биде составена и испратена во рок од 72 часа.
*Оставените податоци служат еднствено за да биде составена Вашата персонализирана рутина и истата да Ви биде испратена. Истите нема да бидат споделени, ниту користени во поинакви цели.
Mаксимум 2MB
Mаксимум 2MB
Mаксимум 2MB
Mаксимум 2MB